JEUGDVRIENDELIJKE TENNISCLUB 2018

Kwaliteitslabel: Omwille van onze professionele jeugdwerking heeft onze club terug het label behaald van “Jeugdvriendelijke Tennisclub”. 

Een onderscheiding waarop we terecht fier mogen zijn. 

Dank hiervoor aan de jeugdverantwoordelijke Cis en de diverse leraars. 

We behoren nu tot de selecte groep van clubs die dit label behaalden en zullen al het mogelijke doen om deze verdienste en onderscheiding te bestendigen.