LIDGELD ZOMER 2018

Het lidgeld bedraagt:

€ 120 ,- voor een individueel lid
€ 100 ,- voor een tweede lid uit hetzelfde gezin
€ 290,- voor een gezin (max. 4 affiliaties)
€ 60 , - voor studerende jeugd vanaf 13 jaar
€ 50 , - voor jeugd jonger dan13 jaar
€ 40 , - voor jeugd jonger dan 10 jaar

Het lidgeld (met inbegrip van Tennis Vlaanderen affliliatie + verzekering) kan vereffend worden door storting op het nr BE06 449-5630601-22
Nieuwe leden vermelden tevens geboortedatum adres en telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan men ook mailen naar info@tcsportec.be
Zo heeft ieder lid tijdig zijn Tennis Vaanderen paswoord, absoluut noodzakelijk om een terrein te reserveren. 
Onze interclubspelers moeten betalen voor 5 februari.  Dit is eveneens van toepassing voor onze jeugd die wenst mee te spelen voor interclub.
Het zomerseizoen vangt aan op dinsdag 18 april. 
Het lidgeld geldt uiteraard slechts voor het zomerseizoen, de eventuele verlichting is inbegrepen. 
Wie vanaf 1 oktober indoor wil spelen dient een winterabonnement aan te schaffen of een vast uur te reserveren

Informatie: info@tcsportec.be