Logo TC Sportec
    • Lessen - Lentelessen Kids

    De lessen starten op maandag 20 april.  We organiseren een lessenreeks van 8 lessen.  Ze verlopen telkens met 4 spelers per terrein gedurende 1u in de week   Einde lentelessen ; de week van 8 juni.  De prijs voor deze lentelessen bedraagt per kind per uur 120€ (affiliatie en verzekering inbegrepen).  In deze prijs is het lidmaatschap bij de club niet inbegrepen.  Door bij het bedrag van de lentelessen extra 30€ te betalen ben je lid en kan je vrij tennissen tijdens het zomerseizoen.  Gelieve rekening te houden dat de inschrijving voor de lessen moet gebeuren voor zondag 29 maart op het mailadres van de club of mail adres van onze jeugdcoördinator Cis Engels – cis.engels@telenet.be.  Gelieve volledige naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer te willen mededelen.

    Op vrijdag 20 maart om 19u wordt in ons clubhuis een info uurtje gegeven over lidmaatschap van de club (zowel jeugd als volwassenen), lentelessen, zomerstages, zomer Kinder Toer, interclub en competitie.  

    Opgelet : jeugdspelers die deelnemen aan de interclub of competitie dienen lid te zijn van de club en het lidgeld ten bedrage van 60€ (affliliatie en verzekering inbegrepen) te vereffenen voor de start van de interclub.