Logo TC Sportec
  • Nieuws

6 okt 2020

Infobericht Winterseizoen 2020


Beste tennisvrienden,

Graag nog enkele korte nieuwsberichten omtrent onze club.


Zomerseizoen

Ondanks de vrij moeilijke omstandigheden door covid-19 hebben wij, dankzij jullie inzet, ons zomerseizoen succesvol kunnen afsluiten.  Onze club telt momenteel maar liefst 346 aangesloten leden; groot succes zowel inzake jeugd als inzake volwassenen (dames en heren).  Dit ondanks geen interclub kon worden gespeeld, geen vriendschappelijke ontmoetingen, ons clubhuis verplicht gesloten werd tot 8 juni….


Winterseizoen

BELANGRIJK : vanaf nu zal het mogelijk zijn om de vrije uren in onze indoorhal online te reserveren.  Kostprijs bedraagt 20€ per uur/terrein en wordt online betaald na het reserveren van het desgewenste uur.  Verlichting ter plaatse te regelen met muntstukken van 1€.  Al onze leden zullen hieromtrent een mail ontvangen via Elit.  Reservatie kan gebeuren via link op onze website en op link Tennis Vlaanderen.  Binnenkort zal het ook mogelijk zijn voor de spelers met vaste uren om desgevallend een reservatie te annuleren zodat dit uur ter beschikking kan worden gesteld voor de leden die een uurtje willen reserveren.

Vandaar dat de toegang tot de indoorhal steeds geopend zal zijn.  We rekenen op een sociale controle onderling van de leden zodat we misbruik, vandalisme… kunnen uitsluiten.


Planning aanleg padel terreinen en 3de indoor terrein

Dit verloopt momenteel volgens de planning.  Akte recht van opstal werd reeds ondertekend, wij hopen eerstdaags de bouwvergunning te mogen ontvangen. 

We zullen jullie regelmatig op de hoogte stellen van de verdere evolutie van dit project. 

 

Vele sportieve groetjes.