• Grensoverschrijdend Gedrag

Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag: Voorzitter Guy Norga

​Tennis Vlaanderen

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg kan dit zich ook in de tennissport voordoen.

Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook geweld, vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd, zowel binnen onze federatiewerking als op clubniveau. Ook matchfixing, (party-) drugs en doping en kunnen we als niet-getolereerd gedrag aan deze lijst toevoegen.

Om de integriteit van onze sport te behartigen en te bewaken heeft Tennis Vlaanderen naast de sportieve reglementen nu ook gedragscodes.  Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de court, de trainer, de official en de bestuurder en medewerker. De gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging (zie het Tuchtreglement van Tennis Vlaanderen).

Lees verder